GenoPihvi-hanke etenee

GenoPihvi-hanke pilotoi genomisen valinnan käyttöön ottoa lihakarjalla Suomessa. Pilottihanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Pilottihanke on tarkoitettu hankealueella kaikille emokarjansa kehittämisestä kiinnostuneille tiloille – hankkeen toimintaan ovat tervetulleita risteytyskarjat ja puhdasrotuiset karjat, tuotantokarjat ja jalostuskarjat.

Hankkeen toiminta käynnistyi yhdeksässä pienryhmässä marras-joulukuussa 2019. Pienryhmiin osallistui yhteensä 79 tilaa, joista 76 tilaa on allekirjoittanut hankesopimuksen ja lähtenyt ottamaan genominäytteitä omalla tilallaan. Emolehmätilat ovat aktiivisimmin osallistuneet hankkeeseen Pohjois-Savossa. Etelä-Pohjanmaalla mukaan mahtuu vielä muutama tila ja Pohjois-Pohjanmaalla haemme tiloja lisää mukaan hankkeeseen.

Maakunta

Hanketiloja

Tavoite

Pohjois-Savo

40

30

Etelä-Pohjanmaa

22

30

Pohjois-Pohjanmaa

14

50


Tilannetiedon tutkittavaksi tulleista genominäytteistä ja lisää tietoa genomisesta valinnasta löydät täältä https://faba.fi/karjan-kehittaminen/genomitestaus/lihakarjan-genomihanke/

Pilottihanke maksaa suurimman osan genominäytteiden tutkimuskuluista. Hanketilalle näytteen tutkiminen maksaa vain n. 5-6 €/näyte. Hanketilat pääsevät eturintamassa hyödyntämään uusia välineitä emokarjansa kehittämiseen - Euroopan Maaseuturahaston tuella.

GenoPihvi-hankkeen pienryhmät kokoontuvat kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokoontumisessa hanketilat pääsivät perehtymään genomiseen valinnan mahdollisuuksiin ja laatimaan omalle tilalleen suunnitelman genomisen valinnan toteutuksesta. Asiantuntijoiden kanssa pohdittiin mitkä eläinryhmät ja yksilöt soveltuvat parhaiten genomisen valinnan ensimmäiseen testiryhmään. Samalla tutustuttiin myös genotyypitysnäytteiden ottoon ja säilytykseen. Toisella kerralla hanketilat pääsevät sitten vaihtamaan kokemuksia genomisen valinnan käyttöön otosta ja antamaan kehitysehdotuksia genomisen valinnan toteuttamiseen Suomessa. Pienryhmäkokoontumisten toinen kierros on loppuvuodesta 2020.


GenoPihvi-hanke pähkinänkuoressa

  • Kohderyhmänä on emolehmätilat hankealueella
  • Hanke toteutetaan 9 pienryhmässä (tilanne tammikuussa 2020)
  • Hanke toteutetaan yhteistyössä A-Tuottajien, HKScan Finlandin ja Snellmanin kanssa
  • Hankealue Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueet
  • Hanke kestää vuoden 2020 loppuun
  • Hanke tukee MAKERA-rahoitteisen tutkimushankkeen ”Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehokkuuden parantaminen genomivalinnalla” toteutumista


Genominen valinta pähkinänkuoressa

  • Suomessa liharotuisten nautojen jalostus on keskittynyt pääosin teuraseläinten kasvuun ja ruhon laatuun tähtääviin ominaisuuksiin.
  • Jalostusarvoja lasketaan vain jalostusjärjestelmään kuuluville eläimille.
  • Hedelmällisyyteen liittyviä ominaisuuksia on perinteisillä jalostusmenetelmillä erittäin työlästä kehittää. Emolehmien hyvät hedelmällisyysominaisuudet ovat emokarjan tuottavuuden ja kannattavuuden perusta. Hiehojen tulisi poikia ensimmäisen kerran 24 kuukauden iässä. Jokaisen karjassa olevan lehmän poikimaväli tulisi olla yksi vuosi. Jokaisen poikimisen tuloksena tulisi olla elävä, elinvoimainen ja hyvin kasvava vasikka.
  • Genominen valinta tulee tarjoamaan tehokkaita työvälineitä eläinten valintaan kaikissa emolehmäkarjoissa. Eläinvalinnan kehittyessä tuottavuus ja kannattavuus parantuvat ja eläintuotannon ympäristövaikutus pienentyy.

 

päivitetty 28.1.2020

image4a1j.png