Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaSika » Luomutuotanto

AtriaSika luomutuotanto 

Luomulihan kiinnostus kasvussa

Atria vastaa luomusianlihan kysyntään panostamalla vahvasti hankintaan ja rehustukseen. Tämä merkitsee panostusta koko luomuketjun rakentamiseen ja toiminnan sujuvuuteen. Tämän onnistumiseksi tarvitaan yhteistyötä ja sitoutumista kaikkien toimijoiden kesken.

AtriaSika luomuohjeistus tuottajalle

Luomuvalvontajärjestelmään kuuluminen: Tuottaja kuuluu luomuvalvontajärjestelmään (MMM / Evira) ja tuottaja on toimittanut A-Tuottajat Oy:lle kopion viimeisimmästä tuotantotarkastus-päätöksesta (luomutarkastus) sekä voimassaolevasta asiakirjaselvityksestä, joissa todetaan tilan tuotannon täyttävän luomuvaatimukset.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus: Tuottaja toimittaa välitys- ja teuraseläinten mukana kyseisiä eläimiä koskevan vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen. Suosittelemme käyttämään Atrian omaa Luomueläintenmyyntitodistusta. 

Eläinten ilmoittaminen: Jotta saisimme mahdollisimman suuren osan luomusäädöksin tuotetuista ruhoista kuluttajalle asti luomulihana, on tärkeää, että Tuottaja ilmoittaa teuraaksi noudettavan eläimen mahdollisimman ajoissa. Tällöin kuljetussuunnittelussa pystytään mahdollisimman hyvin ohjaamaan luomueläinten noutoja kysyntää ja tuottajan tarpeita vastaavasti.

Luomueläintenmyyntitodistus (PDF)

Kopio eläintuotannon luomutarkastuspöytäkirjasta ja asiakirjaselvityksestä tulee toimittaa oma-aloitteisesti ja vuosittain osoitteeseen:
A-Tuottajat Oy
Marika Ristiharju
PL 910
60061 ATRIA