Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Vasikkatila

Vasikkakasvatus osana kolmivaiheista naudanlihan tuotantoa 

Kolmivaihekasvatus tuotantomuotona vaatii suunnitelmallisuutta. Oikeat rakenneratkaisut, hygieeniset työskentelytavat ja eläinten ravitsemuksesta sekä terveydestä huolehtiminen ovat onnistumisen ehtoja. Tarvitaan runsaasti tietoa vasikoiden hoidosta, eläinterveydestä, ruokinnasta sekä käyttäytymisestä.

Ternivasikka on 2-3 viikon ikäinen vasikka, joka siirretään ternimaitojuoton jälkeen lypsykarjatilalta vasikkakasvattamoon. Vasikkakasvatus kestää yleensä 4,0-5,5 kuukautta, jonka jälkeen eläimet siirtyvät loppukasvatustiloille yhtenäisenä kasvatusryhmänä.

Vasikkakasvattamo voi olla lihanautatilan oma vasikkaosasto tai vasikkakasvatukseen erikoistuneen tilan laajempi kokonaisuus. Tiloilla tuotanto on suunnitelmallista ja työtehtävät muodostuvat hyviksi havaituista rutiineista. Tuotantotulosten seuraaminen on olennainen osa kasvatusta.

AtriaNauta oli mukana MTT:n joulukuussa 2014 päättyneessä Kesto-hankkeessa, jossa pyrittiin edistämään nautojen terveyttä ja tuotannon kannattavuutta
vasikasta poistolehmään saakka. Hankkeen vasikoita koskevan loppuraportin löydät MTT:n sivuilta.

Kertatäyttöisyys

Kasvattamoiden osastointi ja kertatäyttöisyys muodostavat perustan koko kasvatukselle. Kertatäyttöisyyden etuna on vasikoiden yhtenäisessä kasvunvaiheessa oleminen ja siitä muodostuva yhtenäinen ruokintaryhmä. Kertatäyttöisyydellä saavutetaan tautien hallinta, tartuntaketjut tilan sisällä voidaan katkaista osastoittain sekä täyttöjen välissä tehokkaalla puhdistuksella. Vasikkakasvatuksesta saadaan tasalaatuinen ja hyvän kasvukyvyn omaava eläinaines loppukasvatukseen.

Vasikoiden pitopaikkasuositukset