Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Ruokinta ja rehut

Ruokinta ja rehut 

Ruokinnalla on oleellinen vaikutus nautatilan tuotannon onnistumisessa. Kotoisten rehujen hyvä laatu ja hyvin suunniteltu täydennys ostorehuilla takaavat osaltaan hyvät tuotantotulokset, eläinten terveyden ja taloudellisesti kannattavan tuotannon.

AtriaNauta -palvelusta saat asiantuntevat neuvot niin lypsykarjatilan kuin lihanautatilojen eri tuotantovaiheiden ja muotojen ruokintaan ja rehustukseen. Autamme kotoisen rehustuksen suunnittelussa, toimitamme tuotantopanoksia rehuntuotantoon ja laadimme tarvittavat ruokintasuunnitelman asiakastiloillemme.

A-Rehun rehuvalikoimasta löytyvät täysrehut, puolitiivisteet, tiivisteet ja kivennäiset lypsykarjoille ja lihanaudoille. Lisäksi toimitamme laajan valikoiman erilaisia rehujakeita seosrehuruokintaan ja kotiseoksiin.

    
 
 

 

Kotoisten rehujen laatu tärkeää

Tilalla tuotettujen rehujen laatuun kannattaa panostaa. Hyvin sulava, laadukas säilörehu ja oma vilja luovat perustan onnistuneelle ruokinnalle. Omien rehujen laatu kannattaa aina analysoida, jotta täydennys ostorehuilla voidaan suunnitella tarvetta vastaavaksi ja mahdollisimman taloudelliseksi.

Ostorehuja tarpeen mukaan

Ostorehuja kannattaa ostaa suunnitellun tarpeen mukaan. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira julkaisee nettisivuillaan listat hyväksytyistä rehualan ja alkutuotannon toimijoista ja valvoo rehujen ja rehuseosten valmistusta, myyntiä ja markkinointia. Jokaisen kotieläintilan on kirjauduttava rehualan toimijaksi ja tila saa hankkia rehuja ainoastaan muilta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Rehuostoista ja myynneistä on pidettävä kirjaa.

Muista hygienia varastoissa ja ruokintalaitteissa

Rehuvarastot ja ruokintapöydät tulee pitää puhtaina. Ruokinta ja lannankäsittely hoidetaan siten, etteivät reitit pääse risteämään. Rehut varastoidaan peitettynä siten, että linnut eivät pääse ulostamaan rehun joukkoon ja haittaeläimiä (rotat, hiiret ja kärpäset) torjutaan tehokkaasti. Rehusiilot ja ruokintalaitteet puhdistetaan kunnolla vähintään kerran vuodessa. Ruokintalaitteiden vesipesu ja desinfiointi on suositeltavaa siltä osin kuin se on mahdollista.

Laadukasta juomavettä riittävästi

Eläinten juomaveden laadulla on samat vaatimukset kuin ihmisillä ja eläinten vapaa veden saanti on turvattava. Kuppi tai allas on nippaa suositeltavampi vaihtoehto. Veden virtaukset kannattaa mitata, jotta voidaan varmistua riittävästä veden saannista. Liian niukka juomaveden saani voi rajoittaa eläimen tuotosta. Juomalaitteet on myös muistettava pitää puhtaina ja sulina.

Lääkkeitä ja lisäravinteita vain valvotusti ja ohjeiden mukaan

Lääkkeiksi luokiteltavia aineita saa käyttää vain sairauden hoitoon eläinlääkärin määräyksestä. Kasvunedistäjien käyttö on Suomessa kiellettyä. Vitamiineja ja kivennäisaineita käytetään ruokintasuositusten mukaisesti. Entsyymejä ja probiootteja saa käyttää, ellei viranomainen toisin määrää.

Ruokintasuunnitelmat AtriaNauta -palvelusta

Ruokintasuunnitelma on oleellinen osa onnistunutta tuotantoa. AtriaNaudan ammattilaiset laativat ruokintasuunnitelmat niin lypsy- ja emolehmille kuin lihanaudoillekin. Ota yhteyttä omaan asiakkuuspäällikköösi tai tuottajapalveluun.