Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Eläinten hyvä hoito

Hyvinvointi on kannattavuuden edellytys 

Eläinten hyvä hoito on avain kannattavaan ja vastuulliseen tuotantoon. Kannattavuutta ei voida parantaa eläinten hyvinvoinnista karsimalla. Hyvin hoidetut tilat menestyvät jopa kymmeniä tuhansia euroja paremmin kuin leväperäisemmin hoidetut tilat. 

Myös kuluttaja odottaa, että eläimiä hoidetaan hyviin ja mahdollisiin ongelmiin puututaan. Eläinten kohteluun liittyvät epäilykset heikentävät lihaketjun kilpailukykyä. A-Tuottajat Oy varmistaa eläinten hyvää hoitoa sekä tuotantosopimuksiin että eläinten osto- ja myyntiehtoihin asetetuilla laatuvaatimuksilla. Sopimustilan eläinten hyvinvointi ja terveystilanne vastaa eläinten terveydenhuollon kansallisen tason vaatimuksia ja tila noudattaa A-Tuottajat Oy:n voimassa olevia tuotantotapaohjeita. Laatuvaatimusten täyttymistä seurataan tuotantotulosten ja NASEVA-järjestelmän avulla.

AtriaNauta-palvelussa on tutkittu nautojen hyvinvoinnin vaikutusta tilan kannattavuuteen. Tutkimuksessa käytettiin apuna A-Indeksiä, joka on AtriaNauta-palvelun malli hyvinvoinnin mittaamiseen nautatiloilla. Hyvinvointi on yhteydessä nautojen nopeaan kasvuun, vähäiseen kuolleisuuteen ja ruhon rasvaisuuteen sekä parempaan ruhojen lihakkuuteen ja tuotannon taloudelliseen tulokseen. Tutkimuksessä käytettyjen mallien perusteella odotettavissa oleva nettovoitto eläinpaikkaa ja vuotta kohti oli parhaan hyvinvoinnin tiloilla 73,26 € suurempi kuin huonoimman hyvinvoinnin tiloilla. Alimman nettovoiton eläinpaikkaa kohti arvioitiin olevan parhaan hyvinvoinnin tiloilla 195,98 € suurempi kuin huonoimman hyvinvoinnin tiloilla. Alustavan tarkastelun perusteella tärkeimpien tuotantopanosten hinnat eivät vaikuta merkittävästi hyvinvoinnista saatavaan hyötyyn. 

 
 

Kasvattamon täyttöasteen noustessa eläinten hyvinvointi heikkenee, mutta tuotannosta saatava taloudellinen tulos paranee kiinteiden kustannusten suhteellisen osuuden pienenemisestä johtuen, jos työkustannukset pidetään eri täyttömäärillä vakiona. Hyvinvoinnin parantaminen eläinmäärää vähentämällä ei siis ole kannattavaa, jos työ- ja yleiskustannuksista ei ole saatavissa selviä tilakohtaisia säästöjä.  Keinoja hyvinvoinnin parantamiseksi tullaan miettimään tulevaisuudessa yhä enemmän. Pitkällä tähtäimellä eläinten hyvinvointi on erityisen tärkeää koko lihaketjulle.