Eläintuotanto kuluttaa globaalisti paljon vettä, mutta Suomessa se ei ole ongelma. Vuosittainen sademäärä ylittää haihdunnan ja pohjavettä muodostuu lisää. Lietteen levitystä säädellään tarkasti ja sitä käytetään aina viljeltävien kasvien tarpeen mukaan. Atria on mukana kehittämässä ravinteiden tehokkaampaa kierrätystä ja hyötykäyttöä mm. Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon –hankkeella. Suomalainen sianlihantuotanto on keskittynyt Länsi-Suomeen. Sitä myötä eläinten kuljetusmatkat pysyvät kohtuullisina. Eläinten ruokinta perustuu kotimaiseen rehuun ja kiertotalouteen.