Viljelijäkysely "IPM tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon"

01.07.2021 15:00

Luonnonvarakeskus (Luke) on valmistelemassa hankehakemusta ’IPM - tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon - Itua ja Vastetta’ yhteistyössä Atrian ja Fazer Myllyn kanssa MMM:n Makera-hankehakuun. Hankkeessa toimitaan aktiivisessa yhteistyössä viljelijöiden kanssa.

Tavoitteena on kartoittaa käytössä olevia suomalaisiin tuotantoympäristöihin soveltuvia kemiallista kasvinsuojelua vähentäviä ennakoivia ja suoria integroidun kasvinsuojelun menetelmiä (IPM) ja luomuviljelyssä hyödynnettäviä kasvinsuojelumenetelmiä kokemusperäisen tiedon ja tiedonvaihdon avulla. Lisäksi hankkeessa paneudutaan kasvien ravinteiden käyttöön ja ravinnehuuhtoumia vähentäviin toimenpiteisiin ja niiden toteutustapoihin tiloilla.

"Haluamme edistää tutkimuksen keinoin ja yhteistyössä tilojen kanssa suomalaista peltokasvintuotantoa tukevia ratkaisuja ja siksi viljelijöiden mielipiteet ovat jo nyt hankkeen valmisteluvaiheessa arvokkaita."

Vastaamalla tähän kyselyyn autat meitä keskittymään tärkeimpiin ja tuotannon kannalta oleellisiin tutkimuskysymyksiin. Mikäli sinulla on kiinnostusta lähteä mukaan pilottitilaksi niin ilmoita se kyselyn lopussa. Mikäli hanke saa rahoituksen valitaan vuoden 2022 alussa kiinnostuneiden tilojen joukosta pilottitiloja toteuttamaan hyviksi havaittuja toimenpiteitä yhteistyössä asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Odotamme vastauksiasi alla olevan linkin kautta heinäkuun aikana.

Tästä kyselyyn

Lämmin kiitos vastauksistasi!