Suomalaisten eläintuotteiden ympäristösuorituskyky -webinaari 18.6.

Tarkastelussa sian- ja broilerinliha sekä kananmunat

Perjantaina 18.6. klo 9-12
Ilmoittautuminen 16.6. mennessä
Lisätietoja:
Sanna Hietala, Luonnonvarakeskus sanna.hietala@luke.fi, hankkeen verkkosivu: https://www.luke.fi/projektit/sbym/

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Teams-linkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille 17.6. aikana.

Sian- ja broilerinlihan ympäristökilpailukyky (SBYM) -hankkeen tavoitteena oli tuottaa luotettavat, kansainvälisesti vertailukelpoiset ympäristövaikutusarviot kotimaisesta yksimahaisten lihantuotannosta ja parantaa siten sika- ja siipikarjasektorin valmiuksia kehittää tuotannon ympäristösuorituskykyä sekä edistää kotimaisen sian- ja broilerinlihan kilpailukykyä.  SBYM-hankkeessa selvitettiin suomalaisen sian- ja broilerinlihan ympäristövaikutuksia, ja siinä keskityttiin ilmastovaikutuksiin eli hiilijalanjälkeen ja vedenkulutuksesta johtuviin vaikutuksiin eli vesijalanjälkeen. Webinaarissa esitellään hankkeen keskeisimmät tulokset. Lisäksi esitellään kananmunan ympäristövaikutukset, joita on tutkittu Siipikarjaliiton koordinoimassa hankkeessa.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Mari Lukkariniemi, MTK

Ohjelma:

9.00   Tervetuloa ja rahoittajien puheenvuorot (Atria, HKScan, MTK)
9.30   Rehutuotannon ilmasto- ja vesiniukkuusvaikutukset – tutkija Sanna Hietala, Luonnonvarakeskus
9.50   Broilerituotannon ilmasto- ja vesiniukkuusvaikutukset – tutkija Kirsi Usva, Luonnonvarakeskus
10.20 Sianlihatuotannon ilmasto- ja vesiniukkuusvaikutukset – tutkija Sanna Hietala, Luonnonvarakeskus
Tauko
11.00 Kananmunan ympäristöjalanjäljet, rahoittajien puheenvuorot
11.10 Kananmunan ympäristöjalanjälki: tutkitut ympäristövaikutusluokat olivat ilmastonmuutosvaikutus, rehevöittävä vaikutus ja vesiniukkuusvaikutus.
  – tutkija Frans Silvenius, Luonnonvarakeskus
11.40 -12.00 Keskustelua
 
 
 
Sian- ja broilerinlihan ympäristökilpailukyky (SBYM) -hankkeen on toteuttanut Luonnonvarakeskus yhteistyössä HKScan Oyj:in, Atria Oyj:n ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa. Hanketta on rahoittanut näiden tahojen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).
 
Kananmunan ympäristöjalanjälki-hankkeen toteutti myös Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Siipikarjaliitto ja sen rahoittivat MTK sekä munapakkaamot Dava Foods, Munax Oy, Kieku Oy, Farmimuna Oy ja Munatukku Nikula Oy.
 

IlmoittaUDU MUKAAN TÄÄLTÄ*
*Ilmoittautumislinkki avautuvan sivun oikeassa yläreunassa