ZMC suojasi ohraa voimakkaalta tautitartunnalta

12.06.2024 11:50

Itua ja Vastetta -hankkeessa tutkittiin Puskan tilalla Ilmajoella hivenravinneruiskutuksen vaikutusta ohran kasvuun ja kasvustossa esiintyviin kasvitauteihin kasvukausina 2022 ja 2023. 

Viljelykasvin tasapainoinen ravinteiden saanti voi vähentää taudinaiheuttajien haittavaikutuksia. Taustalla on useita vaikutusmekanismeja. Ravinteet voivat lisätä kasvin taudinkestävyyttä vaikuttamalla kasvin fysiologiaan ja puolustusmenetelmiin. 

Taudille altistunut kasvi voi kestää tartuntaa myös voimakkaan juuriston ja lehtien kasvun avulla sekä kompensoimalla kasvullaan kasvintuhoojan aiheuttamia vioituksia. Kasviravinteet voivat vaikuttaa haitallisesti myös suoraan taudinaiheuttajiin, niiden taudinaiheuttamiskykyyn, säilymiseen ja lisääntymiseen. Esimerkiksi mangaaninpuutoksen tiedetään altistavan lähes 70 kasvitaudille, mutta kasvin liian runsas mangaanipitoisuus voi lisätä yli kymmenen kasvitaudin esiintymisriskiä. Useimmissa tutkimuksissa tasapainoinen kasvinravinteiden saanti on vähentänyt tautien esiintymistä. 

Testissä ZMC-Grow lehtilannoite 

Itua ja Vastetta -hankkeessa tutkittiin Puskan tilalla Ilmajoella hivenravinneruiskutuksen vaikutusta ohran kasvuun ja kasvustossa esiintyviin kasvitauteihin kasvukausina 2022 ja 2023. Vuonna 2022 hivenravinneruiskutusta verrattiin käsittelemättömään kasvustoon, ja vuonna 2023 myös fungisideilla torjuttuun kasvustoon. Kaikki toimenpiteet tehtiin samalla lohkolla pitkinä kaistoina tilan omalla kalustolla. Hivenravinnevalmisteena käytettiin ZMC-Grow -lehtilannoitetta. ZMC-Grow on kotimainen kiertotalouslannoite, joka sisältää sinkkiä, mangaania, rikkiä ja kuparia, ja se on hyväksytty myös luomuviljelyyn. 

 ZMC-Grow vähensi kasvitauteja merkittävästi 

Kasvukaudella 2022 valmistetta ruiskutettiin kasvustoon yhden kerran, ja kasvukaudella 2023 kaksi kertaa. Molempina vuosina ohra kasvoi hyvin ja kasvusto oli rehevää. Kesän 2022 kasvustossa esiintyi pääosin rengaslaikkua ja kesällä 2023 verkkolaikkua. Kylvösiemen oli molempina vuosina peitattua.  

Käsittelemättömällä alalla vuoden 2022 ohrakasvustossa rengaslaikku peitti maitotuleentumisvaiheessa noin 10 prosenttia lehtipinta-alasta, kun hivenravinnelannoitetulla alalla vastaava luku oli noin 5 prosenttia. Kasvukaudella 2023 verkkolaikku tartutti kasvuston melko myöhäisessä vaiheessa, mutta heinäkuun lopun sateisissa oloissa tauti eteni nopeasti ja peitti käsittelemättömällä alalla 30 prosenttia kasvustosta. Sekä fungisidikäsittely (5 % tartunta) että kaksi kertaa tehty hivenravinneruiskutus (8 % tartunta) vähensivät merkittävästi taudin etenemistä. 

Sato ja katetuotto kasvoivat 

Hivenravinnekäsittelyn myönteinen vaikutus heijastui myös satotuloksiin. Kasvukaudella 2022 hivenravinnekäsitellyn ohran sato oli vajaat 200 kg/ha suurempi kuin käsittelemättömän ohran sato. Kasvukaudella 2023 ero hivenravinteella käsitellyn eduksi oli vielä suurempi. Kaksi kertaa hivenravinteilla käsitellyn ohran satoero käsittelemättömään verrattuna oli noin 800 kg/ha ja fungisideilla käsitellyn kanssa samaa tasoa. 

Hivenravinteiden käytön myönteiset vaikutukset heijastuivat myös lohkolta saatuun katetuottoon, joka kasvukauden pienemmälläkin sadonlisällä (noin 200 kg/ha) tuotti paremman katetuoton käsittelemättömään verrattuna, kun kaikki kustannukset huomioitiin.  

Tulokset johdonmukaiset peräkkäisinä vuosina 

Puskan tilalla saadut kokemukset kannustavat hivenravinteiden käyttöön osana kasvinterveyden huolehtimista. Kahden vuoden tulosten perusteella vaikutukset olivat samansuuntaisia ja myönteiset vaikutukset voimistuivat kahden ruiskutuskerran taktiikalla. Vastaavan kaltaisia myönteisiä tuloksia on saatu myös muissa maissa ja eri kasveilla tehdyissä tutkimuksissa.  

Käytössä on tärkeää noudattaa käyttöohjeita ja huomioida pellon ravinnetila. Ylenmääräinen hivenravinteiden käyttö voi olla haitallista ja aiheuttaa jopa taudinaiheuttajien runsastumista. Tärkeää on myös huomioida, että koska vaikutus kohdistuu lähinnä kasvin vastustuskyvyn lisääntymiseen, on absoluuttista tehovaikutusta kasvitauteihin vaikea arvioida. Teho on yhteydessä tautipaineeseen, kasvuston kuntoon, maaperän ravinnetilaan ja sääolosuhteisiin. Joissakin tapauksissa, kuten luomu- tai rehunurmien tuotannossa kasvustoille tarjottu tasapainoinen ravinteidensaanti voi olla ainoa kasvukauden aikainen keino hillitä kasvitautien runsautta.