Valmistaudu kesään navetassa

05.05.2023 15:00

Maitotila, valmistaudu kesään navetassa! – 10 vinkkiä

 1. Ilmanvaihto kuntoon
 • puhaltiminen puhdistus
 • kaikki luukut auki, ikkunat pois kesäksi?
 • lisää puhaltimia? (huom. riittävä tehokkuus ja virran kulutuserot)
 • puhaltimet makuupaikkojen päälle ensisijaisesti ja VIC-lehmille
 • tavoite ilmavirta makuupaikassa 1-2m/sek. helteillä
 1. Utareterveys kuntoon ennen kesää
 • tarkempi seuranta ja tarkka rutiinien noudattaminen
 • soluttavien etsiminen: maitonäytteet, solutestit, robotin info
 • hoitosuunnitelma eläinlääkärin kanssa
 • hoidot tarvitseville
 • parsien, käytävien, vesialtaiden ja robotin puhtaus à hygienian tehostaminen
 • vedinkaston sopivuuden varmistaminen
 • vedinten kunnon tarkistaminen (alipaine, irrotustaso, vedinkasto, voiteet)
 • hyvät umpeutuskäytännöt
 • poikimisen jälkeisen energiavajeen minimointi: hyvät rehut ja hyvä syönti
 • ei ylitäyttöä à tarvittaessa karsintaa
 • kärpästen torjunta
  • vasikka- ja poikimakarsinoiden puhdistaminen
  • navetan puhtaana pitäminen
  • poikima- /hoitokarsinaan hiekka kesäksi?
  • riittävä ilmavirtaus
  • kärpästorjunta, petokärpäset
 1. Hedelmällisyystilanne selville ja siemennykset ajan tasalle
 • tiineystarkistukset ja tyhjien eläinten hoidot
 • tavoitteeksi tiinehtyä ennen helteitä
 • tarkka seuranta ja rutiinit
 1. Sorkat kuntoon
 • sorkkahoito ennen kesää
 • liikkuminen parempaa à lisää syöntiä ja kaikkea liikkumista
 • liukastumisten vaara pienenee
 • sorkkasairaudet vähenevät
 • laitumelle kulku helpompaa
 1. Lattiat pitäviksi
 • matot, uritus, karhennus, puhdistus
 • vahingot vähentyvät
 • liikkuminen parantuuà lisää syöntiä ja kaikkea liikkumista
 • sorkkasairaudet vähentyvät
 1. Rutiinit kuntoon, työohjeet kesätyöntekijöille, varmista tiedonkulku
 • töiden sujuminen nopeammin
 • vahinkojen minimoiminen
 • rutiinien avulla hyvän hoidon tason säilyttäminen
 • viikkopalaverien tms. avulla töiden sujuvuuden varmistaminen
 1. Karkearehujen ”tilannekatsaus”
 • kartoitus mitä jäljellä
 • syöttöjärjestys: parhaat rehut syöttöön hellekaudelle
 • rintuuksen riittävä eteneminen: vain yksi siilo/auma auki lämpimillä keleillä
 • rikkinäiset paalit syöttöön heti, jos ovat vielä hyviä
 1. Ruokinta kuntoon
 • kesäajan lisäsuolan ja -kivennäisten hankkiminen (laitumelle laidunkivennäinen)
 • ruokintasuunnitelmien päivittäminen, huom. kesäajalle energialisä ja riittävä kuitu
 • maksimaalisen syönnin turvaaminen
  • rehun / appeen lämpenemisen minimoiminen (laadukkaat rehut, satsin koko, happolisä, jakoaika illalla)
  • rehunjakokertojen lisääminen, rehun työntö lähemmäs usein
  • pöydän puhdistaminen tiheämmin
  • appeen jako illalla viileää vasten
  • ruokintapöytätila (huonot eläimet pois, jos ylitäyttöä)
  • robottien ja kioskien rehunsyötön tarkistaminen ja kalibrointi
 • laidunten ”huoltotyöt” ja laidunsuunnitelma
 1. Varmista riittävä veden saanti
 • riittävästi vesipisteitä (hyvä: min. 10 cm allasta/lehmä, max. 6 lehmää/kuppi)
 • hyvä pääsy vesialtaille / -kupeille (tilavassa paikassa, kaksi allasta lähekkäin (aremmatkin eläimet pääsevät juomaan)
 • hyvä virtaus kupeissa (20 l/min) ja altaissa
 • sopiva veden korkeus altaissa (veden syvyys 10-15 cm riittävä (ei mene liikaa hukkaan puhdistuksen yhteydessä), juodessa pitäisi pysyä 7-8 cm)
 • raikas vesi: kuppien puhdistus päivittäin harjalla ja välillä desinfiointi
 • laitumelle vedenjako kuntoon
 1. Jaloittelu- ja laidunalueet sekä reitit kuntoon
 • jaloittelutarhojen ja laidunteiden puhdistus/kunnostus ja uudet hiekat tilalle
 • aitojen kunnon tarkistaminen
 • varjopaikkamahdollisuus
 • sähkölankaan opettelumahdollisuus tarhassa

Kirjoittaja:

Atria Nauta -hankkeet

Holmi Leea

+358504110827

leea.holmi@atria.com

Hanketyöntekijä, Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous

Lippu ja lause suomi.jpg