Terveys on suomalaisen eläintuotannon kilpailuetu

21.10.2021 09:50

 

at_3_2021_fakta.png
Suomalaisten tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi kulkevat käsikädessä tuotannon ja tuotteiden puhtauden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden kanssa. Suomessa tuotantoeläinten terveys on paremmalla tasolla kuin monissa muissa Euroopan maissa. Tulevaisuudessa eläinten hyvinvointi korostuu yhä enemmän kuluttajien valintatilanteissa ja sitä silmällä pitäen suomalaisella tuotannolla on hyvä etumatka. 

Eläinten hyvinvoinnin taustalla ammattitaito ja asenne

Suomalainen liha on laadultaan maailman mittapuulla huippuluokkaa. Eikä se ole sattumaa. Tuottajien, alan teollisuuden ja viranomaisten yhteistyöllä on saavutettu ylivoimaiset kilpailuedut: tuotteiden puhtaus ja turvallisuus sekä jäljitettävyys pellolta pöytään.  

Näissä kilpailueduissa eläinten terveys ja hyvinvointi ovat keskeisessä roolissa, sillä jäljitettävyys ja läpinäkyvyys ovat eläinten hyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen peruspilareita. Suomalaisten tuotantoeläinten terveys on kansainvälisesti hyvällä tasolla. Sen eteen tehdään määrätietoista työtä koko ketjussa. Siitä kertoo muun muassa poikkeuksellisen hyvä tautitilanne.  
 
Eläinten terveys ja hyvinvointi perustuvat valtaosin tuottajien ammattitaitoon ja asenteeseen. Terveys ja hyvinvointi ovat tulosta hyvistä elinolosuhteista, oikeanlaisesta ruokinnasta ja hygieniakäytännöistä, hoidosta sekä eläintauteja ennaltaehkäisevästä työstä. Lisäksi niitä tukevat olosuhdetekijät, kuten puhdas maaperä, vesi ja talvi. Sekä monia muita EU-maita tiukempi eläintautilainsäädäntö.  
 
Eläintautien ennaltaehkäisy on edellytys myös antibioottivapaudelle. Atrian antibioottivapaat broileri- ja sikatuotteet ovatkin paitsi todiste eläinten hyvästä terveydestä, myös esimerkki siitä, mitä tuotannon puhtaus, turvallisuus ja jäljitettävyys tarkoittavat. 
 
Hyvinvoivat eläimet turvaavat koko ketjun menestystä 
 
Atria varmistaa osaltaan eläinten hyvää hoitoa tuotantosopimuksilla sekä eläinten osto- ja myyntiehtojen laatuvaatimuksilla. Asiantuntijat ovat tuottajien tukena eläinten hyvinvoinnin ja tautien hallinnan edistämisessä sekä esimerkiksi oikean ruokinnan varmistamisessa. Lisäksi asiantuntijat ja eläinlääkärit osallistuvat eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistäviin tutkimuksiin ja tulosten jalkauttamiseen tiloille.   
 
Oikea ruokinta ja laadukkaat rehut varmistavat eläinten terveyttä, tuotosta ja kasvua. Ja ne takaavat myös hyvän maun lautasella. Ketjun oma rehutehdas mahdollistaa puhtaat, laadukkaat rehuraaka-aineet sekä rehujen kehittämisen. Lähellä tuotetut rehut lisäävät myös jäljitettävyyttä.

Mitkä ovat suomalaisen tuotannon kolme tärkeintä kilpailuetua eläinten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Eläinlääkärit vastaavat.

Tuomas Herva, eläinlääkäri, lihanauta- ja emolehmätilat 

  1. Jäljitettävyys yhdistettynä ainutlaatuisen kattavaan alkutuotannon tuntemukseen on suurin vahvuutemme.  
  2. Suomalainen naudanlihantuotanto on monimuotoista. Se mahdollistaa erilaisten tilojen vahvuuksien huomioon ottamisen. Tulevaisuudessa sen avulla voitaisiin vastata myös yhä kohdennetummin erilaisiin asiakasvaatimuksiin. 
  3. Suomessa sonneja ei kastroida, kuten suurissa naudanlihantuotantomaissa tai monissa Euroopan maissa. Naudat myös nupoutetaan lähes aina (98,5 %) eläinlääkärin antamassa kivunlievityksessä. 

Päivikki Perko-Mäkelä, eläinlääkäri, siipikarjatilat

  1. Pitkä historia salmonellan torjunnasta on kasvattanut tuottajat tautisuojauksen ajatukseen ja tautitilanne meillä on hyvä. 
  2. Ympäristöolosuhteet eivät ole sallineet helppoja ratkaisuja (keskuslämmitys vs. kaasupolttoiset pistelämmönlähteet). Osaaminen olosuhteiden hallinnasta on kasvanut tuotannon lisääntymisen myötä. Olosuhteet on pystytty pitämään hyvinä ja ne ovat ajan myötä parantuneet. 
  3. Asenne. Ratkaistaan ongelmia ennemmin eläinten olosuhteita parantamalla ja muilla toimenpiteillä kuin turvautumalla aineisiin tai lääkkeisiin.  

Taneli Tirkkonen, eläinlääkäri, sikatilat

  1. Perhetilat eli ketjun jäljitettävyys ja koko alkutuotantoketjun tuntemus ja hallinta. Hallitsemme ja toimitamme eläinaineksen, rehustuksen, rakentamisen ja olosuhteet, kasvatuksen sekä terveydenhuollon maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tavalla. 
  2. Pitkäjänteinen ja menestyksekäs terveydenhuoltotyö. Ketjusta on saneerattu pois suurin osa maailman merkittävistä sikataudeista ja olemme pitäneet vuosikymmeniä terveydentilan korkeana. Terve eläin voi hyvin ja kasvaa eikä (antibiootti-)lääkitystarvetta ole kovin paljoa. 
  3. Atrialaisen tuottajan vankka ammattitaito ja tinkimätön tekeminen. Ratkaisemme haasteet kokonaisvaltaisesti rehustusta, olosuhteita ja terveyttä kehittämällä.  

Lue myös muut atria tuottajat 3/2021 -lehden jutut täältä