Syyskylvöisten kasvien sisällyttäminen viljelykiertoon tasaa kevään työhuippua

12.11.2021 14:00

CARBO hiilineutraali nautaketju-hankkeessa startattiin mennen kasvukauden aikana ”laidunpilotti” toimintaa. Käytännössä toimintaan mukaan lähteneillä emolehmätiloilla kartoitetaan nykyistä laidunnuskäytäntöä ja pohditaan yhdessä, mitä osa-aluetta lähdettäisiin yhdessä kehittämään. Tätä osa-aluetta varten laaditaan kehityssuunnitelma/toiminta-ohjeet, joiden toteuttamista seurataan ja arvioidaan ensi vuonna tehtävillä kasvustokäynneillä.

Heinäkuun jälkeen helpotti

Kirjoitin edellisen blogitekstin heinäkuun lopulla, jolloin keskeisin ongelma oli kuivuuden vuoksi käytännössä täysin kasvunsa tyrehdyttäneet laidunnurmet. Syväjuuriset apilat sekä sinimailanen vielä sinnittelivät, samoin raiheinät. Elokuun sateet toivat helpotusta laidunten kasvuun, ja loppukesän laidunnus toteutettiin melko suotuisten säiden vallitessa. Nurmet toipuivat pitkästä kuivasta jaksosta yllättävän hyvin. Tosin lähinnä säilörehu-lohkoilla, joille jouduttiin esim. levittämään lantaa keskikesän helteillä, ajourat paloivat niin pahoin, että täydennyskylvöihin on ensi keväänä ainakin näiltä osin syytä varautua. Tätä kirjoittaessa lokakuun lopussa laidunkausi onkin jo loppunut ja ensi lumikin on saatu jo monin paikoin. Loppukesän säät olivat suotuisat myös syyskylvöjen kannalta, ja laidunnurmen uusimista syksyllä kylvettävän vihantarukiin kanssa päädyttiinkin kokeilemaan yhdellä pilottitiloista.

Tasausta työhuippuun

Syyskylvöisten kasvien sisällyttäminen viljelykiertoon tasaa kevään työhuippua. Syksyllä kylvettävä ruis soveltuu erinomaisesti laidunnurmien suojakasviksi monivuotiselle laidunnurmelle. Ruis-lajikkeen on hyvä olla mahdollisimman lehtevä; lehtevä kasvusto parantaa maittavuutta ja vähentää kasvutilaa rikkakasveilta pienentäen täten rikkakasvien torjuntapainetta tavanomaisessa viljelyssä ja toki myös luomuviljelyssä. Rukiin kylvömäärä voi olla 100-140 kg/ha. Kylvöajankohdan tulisi olla riittävän aikainen, jotta ruis ehtii kasvaa 3-4 lehtiasteelle ennen talven tuloa. Käytännössä kylvöajankohta on viimeistään syyskuun alkupuolella. Syksyllä perustettavaksi vihantaruis-lohkoksi soveltuu parhaiten kivennäismaat, joilla vesitalous on kunnossa. Kasvinravinteista erityisesti mangaani voi parantaa rukiin talvehtimista ja myös luomussa hyväksyttyjä mangaania sisältäviä lehtilannoitteita on saatavilla.

Ruis_12102021.jpgTältä näytti vihantaruis Keski-Suomessa 12.10. Ruis sekä monivuotinen nurmensiemen on kylvetty 8.9.2021

Laidunnuksesta

Vihantaruis-lohkon laiduntaminen tulee aloittaa ennen rukiin korren kasvun alkua, toisin sanoen kevään kasvuolosuhteet määrittävät pitkälti sen, milloin kasvusto on laidunnettavissa. Rukiin kasvu pysyy parhaiten käynnissä, kun laidunala on riittävän pieni ja kasvusto tulee tehokkaasti syötetyksi. Laiduntamisen jälkeen tehtävä puhdistusniitto estää rukiin korsiintumista ja kurittaa myös mahdollisia rikkakasveja.

Talven aikana pilottitilojen kanssa hiotaan ensi kesän laidunsuunnitelmia sekä suunnitellaan tilakohtaisia laidunnurmiseoksia kevään kylvöille. Keväällä nähdään myös kuinka rukiin kanssa onnistuttiin!

 

Kirjoittaja

Anu Rossi, Peltotieto Oy

Kirjoittaja toimii yrittäjänä ja kasvintuotannon asiantuntijana Peltotieto Oy:ssä ja on mukana toteuttamassa CARBO hiilineutraali nautaketju-hankkeen laidunpilottitoimintaa.

tutustu carbo-hankkeen toimintaan