Rehuketju on osa suomalaista maito- ja lihaketjua

11.08.2021 08:45

Suomalainen maito- ja naudanlihaketju jalostavat pohjoisissa oloissamme kilpailukykyistä, kotoista nurmea korkealaatuiseksi ihmisille soveltuvaksi proteiiniksi. Nurmi on karjatiloilla ruokinnan kivijalka, jota täydennetään mm. rehuviljalla ja kivennäisillä eri eläinryhmien tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on aina lopputuotteen erinomainen laatu, eläinten hyvinvointi sekä tilojen kannattava toiminta.

Laadun rinnalla korostuu ruoan vastuullisuus. Lihaketjussa vastuullisuus alkaa tilojen nurmi- ja viljapelloilta. Peltoviljelyssä vastuullisuuteen vaikuttavat esimerkiksi ilmasto- ja ympäristötavoitteita edistävät viljelymenetelmät. Viljelyssä tehdyt valinnat kytkeytyvät luonnon monimuotoisuuden, maanperän kasvukunnon ja hiilen sidontakyvyn ylläpitämiseen.

Kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraalille maidolle ja naudanlihalle edellyttävät ammattitaitoa niin karjatilan peltojen viljelyssä kuin ruokinnan suunnittelussa ja toteuttamisessa tilakohtaisesti. Sama pätee myös kotoisia rehuja täydentävien teollisten rehujen kehittämiseen ja valmistamiseen.

"Tilatasolla rehut ja niiden tuotanto vaikuttavat merkittävästi sekä tilan kannattavuuteen että tuotannon ilmastovaikutuksiin."

Kotimainen rehuteollisuus on kiinteä osa suomalaista ruokaketjua ja sen merkitys on yllättävän suuri. Vaikutukset näkyvät monella tasolla: tiloilla, teollisuudessa ja lopputuotteissa. Tilatasolla rehut ja niiden tuotanto vaikuttavat merkittävästi sekä tilan kannattavuuteen että tuotannon ilmastovaikutuksiin. Sen vuoksi ei ole samantekevää, mitä eläimet syövät tai miten rehut tuotetaan. Kun teollisten rehujen valmistus on ruokaketjun omissa käsissä, pystymme parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttamaan mihin suuntaan asioita kehitetään. Se tarkoittaa entistä parempaa läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja koko kotimaisen ruokaketjun eduksi. Tätä kautta rehut ovat osa sekä kestävää ruoantuotantoa että kannattavaa ruokaketjua.

Tutustu nautarehuihin verkkokaupassamme

Kirjoittaja 

Hassinen Sinikka

Johtaja

Hassinen Sinikka

040 643 1991

Nautasuomi