”Paljon syitä ylpeyteen”

14.06.2022 15:04

atriatuottajat_hanna_holtinkoski.jpg

Atrian lihoja on viety jo vuosikymmeniä ympäri maailman. Erityisesti Saksa, Ruotsi, Ranska, Tanska, Kiina, Japani ja Etelä-Korea ovat maita, joihin kohdistuvat suuret vientimäärät, ja Atrian antibioottivapaa liha on suuressa arvossa.

Atrian viennin markkinointipäällikkö Hanna Holtinkoski avaa kotimaisen lihan imagoa kansainvälisestä näkökulmasta. Vaikka kotimaisen ruoan ja lihan viennin perinteet ovat pitkät, ei Suomea välttämättä tunneta kovin isona ruoantuotantomaana. Mutta aina kun Suomesta puhuttaan, on maine ruoan- ja lihantuottajana kuitenkin erinomaisen hyvä.

– Suomen maakuvan mukaisesti myös suomalaisia lihantuottajia pidetään asiansa hoitavina ja laadukkaina tekijöinä. Lisäksi lihantuotannon eettisyys on suuressa roolissa hyvän maineen sanansaattajana, sanoo Holtinkoski.

 Se että tuottajat kasvattavat eläimiä ammattitaidolla hyvissä olosuhteissa, on Atrian viennin ehdoton kivijalka.

– Atrian vahvuudet viennissä perustuvat hyvin vahvasti meidän alkutuotantomme hyvään tekemiseen ja siihen, kuinka eläimiä tiloilla kasvatetaan, Holtinkoski toteaa.

YHTENÄINEN VIESTI ON TÄRKEÄ

Tietoisuuden kasvattaminen kotimaisesta ruoan- ja lihantuotannosta maailmalla vaatii yhtenäistä viestintää. Paikallisesta kotimaisesta ruoasta kun ajatellaan varsin samalla tavalla maasta riippumatta, ja sitä vastaan on haastava kilpailla. Vientiruoka ja -liha mielletäänkin usein kahteen kategoriaan: edulliset bulkkituotteet ja hieman hintavampi premium-osasto. Atrian ja toki muidenkin suomalaisten ruokayritysten näkökulmasta on selvää, että kuulumme kategorioista jälkimmäiseen.

– Oli kyseessä sitten elintarvikealan yritys, viranomainen tai poliittinen taho, on tärkeää, että Suomen viesti pysyy yhtenäisenä ja puhutaan samoista asioista, Holtinkoski kiteyttää.
– Atrialla haluamme lisäksi korostaa vastuullista tuotantoketjuamme, laadukasta alkutuotantoa ja tätä kautta maailman puhtainta lihaa. Sillä kuten sanottu, Atrian viennin suurin kilpailuetu monipuolisen tuotteistuksen ja palkittujen pakkausten lisäksi on lopulta se, mitä tuottajien tiloilla tehdään. Ja siitä haluamme ylpeästi kertoa myös ulkomailla, Holtinkoski sanoo.

TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ VALOISALTA

Myös tulevaisuuden näkymät ovat suomalaisen ruoan ja lihan viennin osalta erittäin hyvät ja potentiaalia on valtavasti. Kun alkutuotanto ja tilalliset ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, on se Atrian ja koko maan lihantuotannon hyvän imagon perusta ja tuottaa samalla suurta lisäarvoa tuotteiden vientiin jatkossakin.

–Kun saamme viestittyä sekä suomalaisen ruoka- ja lihatuotannon että Atrian lisäarvot vielä entistä tehokkaammin maailmalle, on meillä valtava potentiaali nostaa suomalaisen ruoan ja lihan tunnettuutta entisestään ja viedä laadukkaita Atria-tuotteita ympäri maailman myös tulevaisuudessa, Holtinkoski päättää.

 

”Kotimaisella lihalla on runsaasti mahdollisuuksia.”

 

  1. Ruuan viennillä on Atrialla pitkä historia aina 60–70-luvulta saakka. Myös esimerkiksi Japanin ja Etelä-Korean vienti käynnistyi jo 80- ja 90-lukujen vaihteessa.
  2. Atria Suomen viennin liikevaihto oli vuonna 2021 reilut 100 miljoonaa euroa: lihaa vietiin kaikkiaan 46 miljoonaa kiloa ja tuotteita vietiin peräti 33 maahan.
  3. Suosituimmat vientituotteet ovat possunkylki, hyvin marmoroitunut nauta, kanat, joissa maailmalla eksoottiset marjamarinadit sekä erilaiset oheistuotteet, kuten sian päät.

Lue myös muut teemajutut Atria Tuottajat 2/2022 -lehdestä alkaen sivulta 19