Jokaiselle vasikalle koti – kasvatuspaikkainvestoinnit

19.06.2024 11:56

Pyrimme hallitsemaan kasvatuspaikkojen määrää Atrian sopimustiloilla niin, että kasvatuspaikkoja olisi sopiva määrä – ei liikaa eikä liian vähän. Muuttujia tässä yhtälössä on paljon, eivätkä ennusteet ja kasvatuspaikkamäärän säätäminen osu aina tarkasti kohdalleen.  

Tärkein muuttuja kasvatuspaikkojen ja investointien määrää mietittäessä on ennuste lehmämäärästä ja sitä kautta syntyvien vasikoiden määrä. 

– Lisäksi yritetään ennustaa sitä, kuinka paljon kasvatuspaikkoja lopettaa, ja kuinka paljon investointihalukkuutta löytyy. Näitä asioita ennustetaan kahden vuoden välein toteutettavan Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksen pohjalta. Ennusteita täydennetään Atrialle kertyneellä tiedolla kasvattajien suunnitelmista, taustoittaa Nautasuomen johtaja Sinikka Hassinen.  

Alkukesällä 2024 valmistuu seuraava Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimus. Lisäksi tilannekuvaa täydennetään Atrian omalla kyselyllä kaikille vasikoita ostaville tiloille.  

– Kannustamme vastaamaan näihin tutkimuksiin ja kyselyihin, jotta tilannekuvasta saataisiin mahdollisimman hyvä. 

Kasvatuspaikkojen muutokset 2000-luvulla 

Vuodesta 2000 vuoteen 2008 lehmämäärä aleni Suomessa 57 000 kappaleella. Tuolloin Suomessa oli ajoittain kova vasikkapula. Vuodesta 2008 vuoteen 2016 lehmämäärä nousi Suomessa 4 000 kappaleella. 

– Silloin emolehmien määrän kasvu oli lypsylehmien vähenemistä nopeampaa. Näinä vuosina Suomessa oli vuosittain ruuhkaa vasikoista. Tuona aikana myös investoitiin uusiin kasvatuspaikkoihin aktiivisesti. Investoinnit olivat välttämättömiä, jotta poistuvat kasvatuspaikat saatiin korvattua ja kaikille vasikoille saatiin koti, muistelee Hassinen. 

Vuoden 2016 jälkeen lehmämäärä kääntyi jälleen laskuun ja vuodesta 2016 vuoteen 2023 lehmämäärä aleni Suomessa 37 500 kappaleella. Samaan aikaan kasvatuspaikkojen määrä lisääntyi vielä vuoteen 2019 saakka uusien investointien kautta. Nautaketju ajautui kovaan vasikkapulaan. Tätä vasikkapulan aikaa kesti syksyyn 2022 saakka. Kasvatuspaikkojen määrä aleni, kun uusia investointeja ei 2020 vuoden jälkeen ole juuri syntynyt.  

Uusia investointeja tarvitaan 

Tällä hetkellä niin Atrian ketjusta kuin koko Suomessa kasvatuspaikkoja puuttuu jonkin verran. Katsottaessa viimeistä vuotta taaksepäin, on vasikkatilanne ollut ruuhkautunut suurimman osan vuodesta. Investoinnit uusiin kasvatuspaikkoihin eivät ole olleet mahdollisia, koska investointitukea ei ole ollut saatavilla. Tämän takia olemme pyrkineet saamaan jo käytöstä poistuneita kasvatuspaikkoja takaisin tuotantoon erilaisten järjestelyjen kautta.  

Atrian ketjuun tarvitaan maltillinen määrä kasvatuspaikkainvestointeja vuosittain huolimatta siitä, että lehmämäärän ennustetaan edelleen laskevan. Kasvatuspaikkoja poistuu tuotannosta enemmän kuin vasikkamäärä vähenee.  Vasikkatilanteen muututtua Maa- ja metsätalousministeriö päätti avata investointituen haun reilun kolmen vuoden tauon jälkeen 15.3.2024 alkaen.  

A-Tuottajien hallitus käsittelee investointisuunnitelmat  

A-Tuottajien hallitus päätti maaliskuun lopulla käytännöstä, jonka mukaan kasvatuspaikkoja lisäävät investointihankkeet tulee valmistella. Hallitus käsittelee ja tekee lopulliset päätökset hankkeista. 

Hallitus linjasi investointihankkeille nämä kriteerit:  

  • Hyvät tuotantotulokset 
  • Pieni kuolleisuus 
  • Hyvät päiväkasvut eläimillä 
  • Hyvä tuotannon kannattavuus ja velan maksukyky 
  • Velat/käyttökate –tunnusluku investoinnin jälkeen 
  • Yrityksen koko velkamäärä (jos useita yrityksiä/maatiloja, yrittäjän vastuulla oleva kokonaisvelka) 
  • Riittävä rehuomavaraisuus 
  • Tilan käytössä oleva peltopinta-ala, oma peltoala ja tukikelpoinen peltoala 

”Tarvitsemme Atrian ketjuun maltillisen määrän kasvatuspaikka-investointeja vuosittain.” 

Jos olet suunnittelemassa investointeja lähitulevaisuudessa tai -vuosina Atrialta muistutetaan olemaan yhteydessä oman alueen lihatilojen asiakkuuspäällikköön. 

Nyt käynnissä oleva investointituen haku päättyy 15.8.2024. A-Tuottajien hallitus käsittelee elokuun hakuun tähdättäviä hankkeita kesäkuun lopulla. Seuraava investointitukien hakukierros päättyy lokakuun puolivälissä. Syksyn hakukierrokselle tähdättäviä investointihankkeita käsitellään A-Tuottajien hallituksen elo- ja syyskuun kokouksissa. 

– Jos olet suunnittelemassa investointia lähitulevaisuudessa tai -vuosina, kannattaa olla yhteydessä oman alueesi lihatilojen asiakkuuspäällikköön, Tomi Karsikas muistuttaa.