Isärotu on tärkeä kilpailukyvylle

17.08.2022 10:10

atria-tuottajat-2-2022.jpg

Eläinaineksella on valtava merkitys sianlihantuotannossa. Koko ketjun kilpailukyvyn kannalta on tärkeää valita ketjulle parhaiten sopivat rodut ja tehdä eläinaineksen jalkautus niin, että olemme mahdollisimman lähellä kunkin rodun jalostuksen kärkeä. Rotumuutoksia tehdään aina tarpeen vaatiessa. 

Atria Sika -ketjussa siirryttiin kolmirotuohjelman käyttöön vuonna 1989. Tällöin Suomeen tuotiin ensimmäinen isärotuna käytettävä päätekarjupopulaatio, ruotsalainen hampshire. Meni 20 vuotta, ennen kuin ketjun isärotua päivitettiin seuraavan kerran. Vuonna 2009 käynnistettiin isärotuvertailukoe. Tällöin ketjulle parhaiten sopivaksi isäroduksi todettiin tanskalainen duroc, joka muutti lihasikatuotantoa valtavasti. Durocien syönti- ja kasvukyky oli omaa luokkaansa, ja kierto lihasikaloissa nopeutui. Isärodun vaihto toi tarvittavan uudistuksen sikaketjun tehokkuuteen. 

Jalostusyhtiöt jalostavat sikarotuja erilaisiin vaatimuksiin, ja myös toimintaympäristön vaateet muuttuvat nopeasti. Myös Finnpigin täytyy testata käytössä olevia isärotuja säännöllisesti. Tällä hetkellä meneillään on ketjussa käytössä olevien isärotujen, DanBred durocin ja Topigs Norsvin durocin, vertailu. 

”Atria Sika -ketjulle valitaan kokonaisuudessaan parhaiten toimiva isärotu.” 

DUROC-VERTAILU KÄYTÄNNÖSSÄ

Koetoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että siat tuotetaan aina samanlaisissa tuotanto-olosuhteissa. Kokeeseen valittiin vähintään kerran porsineita TN70-emakoita, jotka tiineytettiin joko DanBredin tai Topigs Norsvinin siemenellä Finnpigin keinosiemennysasemalla. Molemmista duroc-linjoista valittiin 30 parasta keinosiemennyskarjua, jotta saatiin luotettava otos karjuasemalla olevan duroc-aineksen tasosta.  

Koeporsaat tuottanut porsastuotantosikala oli riittävän suuri, jotta koeryhmä saatiin tuotettua yhden tiineytysviikon emakoilla. Porsaat merkittiin erivärisillä korvamerkeillä heti syntymän jälkeen, ennen pahnueiden tasaamista. Porsaat punnittiin niiden tullessa välikasvattamoon ja niiden sieltä lähtiessä. Välikasvattamosta porsaat siirtyivät Honkalan koetilalle lihasikavaiheeseen. Myös siellä seurattiin säännöllisesti painonkehitystä ja rehunkulutusta sekä sairastuvuutta. Siat lähtivät teuraaksi noin 4 viikon kuluessa. Teurasruhoista tehtiin mittavat kaupalliset leikkuukokeet, joissa arvioitiin lihan teknologista ja aistinvaraista laatua sekä ruhon taloudellista arvoa. 

Koe oli laaja, ja lopulliset tulokset saadaan analysoitua alkusyksyyn mennessä. Tulosten perusteella Atria Sika -ketjulle valitaan kokonaisuudessaan parhaiten toimiva isärotu. Valinta ei perustu pelkästään tuotanto-ominaisuuksiin tai lihanlaadullisiin ominaisuuksiin vaan koko ketjun taloudellisuuteen. Tuntuman mukaan erot olivat pieniä, mutta joitain eroja roduissa kuitenkin oli. Seuraavaa isärotuvertailua ei tulla odottamaan 20 vuotta.

Kirjoittaja

Immonen Niina

Tuotannon kehitys

Immonen Niina

040 482 5895

Kehityspäällikkö

Lue myös muut Atria Tuottajat -lehden 2/2022 jutut täältä