CARBO-hankkeen laidunpilotit käynnistyivät

04.08.2021 09:36

CARBO hiilineutraali nautaketju -hankkeessa startattiin heinäkuussa  ”laidunpilotti” toimintaa. Käytännössä toimintaan mukaan lähteneillä emolehmätiloilla kartoitetaan nykyistä laidunnuskäytäntöä ja pohditaan yhdessä, mitä osa-aluetta lähdettäisiin yhdessä kehittämään. Tätä osa-aluetta varten laaditaan kehityssuunnitelma/toiminta-ohjeet, joiden toteuttamista seurataan ja arvioidaan ensi vuonna tehtävillä kasvustokäynneillä.

Laidunkausi 2021 tähän saakka

Tähän mennessä tehdyillä kasvustokäynneillä on luonnollisesti puhututtanut kasvukauden kuivuus, mikä on verottanut laidunten hyödyntämistä ruokinnallisesta näkökulmasta normaalia enemmän. Laidunheinät ovat paikoin olleet lähinnä kuivanutta, ruskeaa kortta, siinä missä apilat tai mailanen ovat jaksaneet vielä vieressä viritellä uutta kasvua! Lisäruokintaa onkin monella tilalla jouduttu tekemään normaalia enemmän. Osalla tiloista on myös sadetettu laidunnurmia. Toisaalta alkukasvukaudesta laitumien ja nurmikasvien kasvunopeus pääsi jälleen yllättämään, ja ensimmäisiä satoja onkin jouduttu korjaamaan ensin säilörehuksi.  Ajatuksena on ollut, että toinen sato laidunnetaan, mutta kuinkas sitten kävikään…Nämä ovat kartoituskäynneillä esille tulleita melko tyypillisiä haasteita emolehmätilojen laidunnuksessa.

Ensimmäisen sadon korjuu rehuksi on erittäin järkevä käytäntö silloin, kun näyttää siltä, ettei kasvustoa ehditä laiduntaa ajoissa. Laidunseoksella on luonnollisesti vaikutusta laitumen jälkikasvukykyyn, samoin kuin maalajilla; multavat maat ovat kasvaneet selkeästi paremmin kuin vähämultavammat, karummat laidunlohkot. Laidunseosta tulisikin miettiä myös maalajin näkökulmasta.

Alatalo.jpgTällä auringon paahtamalla rinnelaitumella kasvussa oli enää lähinnä vain mailaset.

Suunnittelua tarvitaan

Tiloilla on hyvin vaihtelevia käytäntöjä laidunnuksen suunnittelussa. Joillakin tiloilla hyödynnetään laiduntikkua laidunkauden aloituksen sekä erityisesti syöttölohkon vaihtamisen ajankohdan määrittämisessä. Ehkä laiduntikku auttaa havainnoimaan myös sitä, kuinka nurmen kasvunopeus muuttuu kasvukauden aikana ja erilaisissa kasvuolosuhteissa? Joillakin tiloilla on melko vakiintunut syöttöaika, ja lohkoa vaihdetaan aina tietyn ajan kuluttua tai sitten aina kun ehditään. Syötössä olevien lohkojen pinta-aloissa on myös suuria eroja, vaikka laiduntava eläinmäärä olisikin hyvin samansuuruinen. Nämä kaksi seikkaa- syöttölohkon koko sekä syöttöaika- tulevatkin olemaan joillakin tiloilla käytäntö, jota lähdetään kehittämään ensi vuoden aikana.

Laidunpilotti-tilakäynnit jatkuvat vielä elokuun aikana. Suunnitelmia ensi vuoden laidunkaudelle työstetään vielä lisää talvella, kunhan tiedetään millaiseksi loppukesän laidunkausi muodostui 😊

Pölkki2021.jpgTuomas Pölkki arvioimassa laiduntikun avulla syöttöön tulevan lohkon kasvuston korkeutta ja laiduntamisen aloitusajankohtaa.

 

Kirjoittaja

Anu Rossi, Peltotieto Oy

Kirjoittaja toimii yrittäjänä ja kasvintuotannon asiantuntijana Peltotieto Oy:ssä ja on mukana toteuttamassa CARBO hiilineutraali nautaketju-hankkeen laidunpilottitoimintaa.

tutustu carbo-hankkeen toimintaan