Buustia rehuhyötysuhteeseen

08.03.2023 15:24

Nykygenetiikan kasvupotentiaalia ja laadukasta rehustamista hyödyntäen Suomessa on päästy maailman huipputasolle lihasikojen päiväkasvussa. Seuraavaksi buustia haetaan rehuhyötysuhteeseen.  

Sikojen rehustuksella ja sen säätämisellä on roolinsa niin päiväkasvujen kuin lihakkuuden kehittymisessä. Ruokintaa on säädetty monin tavoin sikaloissa ja työpöytien äärellä. Rehuhyötysuhdetta (RHS) olemme mitanneet pitkään. Tilojen tuloksissa on vaihtelua, mutta keskiarvona rehuhyötysuhde ei ole kehittynyt juurikaan viimevuosien aikana. A-Rehu on hakenut ja hakee keinoja rehuhyötysuhteen parantamiseen, ja ruokintakokeidemme perusteella tiedämme jo, että sukupuolella, tulopainolla ja teuraspainolla sekä rehujen raaka-aineilla ja niiden suhteilla on merkitystä rehun hyväksikäytössä. Viimeisimpänä testattiin, miten sian energia-aineenvaihdunnan tehostaminen voisi vaikuttaa rehun hyväksikäyttöön.  

Aiheeseen liittyen tehtiin kolme ruokintakoetta vuosina 2021–2022. Ideaa testattiin vakioidulla koemallilla kolmena variaationa. Jokaisessa kokeessa porsaat olivat TN70*DD -kolmirotuporsaita. Porsaiden alkupaino mitattiin kokeen alkaessa, ja siat punnittiin myös ennen teuraaksi lähtöä. Päiväkasvu ja RHS laskettiin punnittujen painojen perusteella. Ruokinta oli tyypillinen A-Rehun valmistama soijaton OVR-ruokinta. 

”Lisäpanostus rehuun tuo sijoituksen monikertaisena takaisin.” 

TULOKSET PUHUVAT PUOLESTAAN

Kokeiden tulokset olivat selvät, yksiselitteiset ja toistuvat. Merkittävin löydös oli koeruokinnan positiivinen vaikutus rehuhyötysuhteeseen. Koe- ja kontrolliryhmien välinen ero oli 0,17 ry/kg lisäkasvua. Tämä tarkoittaa noin 15 ry vähemmän rehua tuotettua sikaa kohti. Mikäli rehun hinta on 0,35 € /ry, on vaikutus 5,30 euroa yhden sian kohdalla. Koeruokinta oli kontrollia kalliimpi, mutta parempi rehuhyötysuhde kompensoi kalliimman rehun moninkertaisesti. Valtaosa hyödystä saavutettiin jo lihasikojen alkukasvatusvaiheessa. Koeruokinnalla oli myös positiivinen vaikutus päiväkasvuun.  

Lisäämällä rehuun raaka-ainetta, joka parantaa sian energia-aineenvaihduntaa, voidaan siis saada aikaan parempi rehuhyötysuhde. Lisäpanostus rehuun tuo sijoituksen monikertaisena takaisin. Menetelmä löytyy A-Rehun OVR-Buusteri-ruokinnan takaa ja tuli uutena tuotteena helmikuun 2023 hinnastoon.  

s33_taulukko.jpg

jätä yhteydenottopyyntö

Kirjoittajat

Muilu Harri

Rehustus sikatilat

Muilu Harri

050 388 4897

Tuoteryhmäjohtaja

Immonen Niina

Tuotannon kehitys

Immonen Niina

040 482 5895

Kehityspäällikkö

Kytölä Kimmo

Rehujen tuotekehitys

Kytölä Kimmo

040 583 0546

Kehityspäällikkö, sikarehut