Ruokinta on avain onnistuneeseen lihasikojen kasvatukseen

Ruokinta muodostaa 70% sikatilan muuttuvista kustannuksista. Ruokinnalla on suuri merkitys sikojen hyvinvointiin, kasvuun sekä ruhon ja lihan laatuun. Ruokintaa suunnitellaan myös ympäristön näkökulmasta. Teemme jatkuvasti töitä soijan vähentämisen eteen ja suomalaisen valkuaisen käytön lisäämiseksi.

Kasvaakseen ja voidakseen hyvin, sika tarvitsee oikeassa suhteessa energiaa, valkuaista, kivennäisaineita ja vitamiineja. Hyvistä raaka-aineista tehty ja toimiva rehu on hyvä ruuan lähtökohta. Käytämme elintarviketeollisuuden sivujakeita sikojen ruokinnassa. Komponenttiruokinta on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Kaikkien sikojen rehustuksen perustana on laadukas kotimainen vilja. A-Rehu laatii asiakkailleen ruokintasuunnitelmat, joissa tilaviljan laatu ja käytettävissä olevat muut rehukomponentit huomioidaan. Suunnitelmien pohjaksi viljat analysoidaan A-Rehulla.

A-Rehulla on pitkät perinteet niin komponenttiruokinnan innovoinnissa ja kehittämisessä kuin täydennysrehujen suunnittelussa ja valmistamisessa. A-Rehu toimittaa vuosittain valtavan määrän viljaa, energia- ja valkuais-komponenttirehuja sekä täydennysrehuja sikatilojen rehuseosten raaka-aineiksi. Ruokintasuunnitelmien, neuvojen ja niksien avulla ruokinnan asiantuntijamme auttavat tuottajia hyödyntämään tilan omaa rehusekoittamoa optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

 

A-Rehun komponenttirehut

A-Rehu OVR

A-Rehu OVR on nestemäinen valkuaisrehu. OVR:n raaka-aineet syntyvät Koskenkorvalla kotimaisesta ohrasta tärkkelys-etanoliprosessin ohessa. A-Rehu jalostaa näistä raaka-aineista valkuaisrehua sikojen ruokintaan. OVR on valtakunnan suosituin kotimainen sikojen valkuaisrehu, joka korvaa valtavat määrät tuontivalkuaista. OVR laatu ja kasvatusvoima ovat tunnettuja ja tarkkaan tutkittuja.

 

A-Mix täydennysrehut

A-Mix on merkki laadukkaasta sikojen täydennysrehusta. Maan laajimmasta A-Mix täydennysrehuvalikoimasta löytyy sopiva rehu sianlihan tuotannon jokaiseen tuotantovaiheeseen. A-Mix rehuilla voidaan täydentää komponenttiruokinnassa viljan lisäksi niin OVR:a, hernettä, härkäpapua, soijaa kuin heraakin. Komponenttirehun mukana seuraa ruokintasuunnitelma, jota asiatuntijamme päivittävät aina tarpeen mukaan. A-Mix rehut tuovat tilaseoksiin kivennäisiä, hivenaineita, vitamiineja sekä valkuais- ja aminohappotäydennystä.

A-Mix Max ja A-Mix Pro
Suomen suosituimmat OVR:n täydentämiseen tarkoitetut rehut. Liemirehuseokseen voidaan käyttää myös rajoitetusti hernettä tai härkäpapua ja heraa.

A-Mix Palko
Täydentää rehuseoksen optimaalisesti silloin, kun OVR:a sisältäviin seoksiin halutaan maksimoida herneen tai härkäpavun käyttö. Liemirehuseoksiin voidaan käyttää myös heraa.

A-Kasvumix
Täydennysrehu seoksiin, joissa valkuaisen lähteenä on soijarouhe tai A-Soija Rae. Voidaan käyttää sekä liemiruokinnassa että kuivissa rehuseoksissa.

A-Hernepapumix
Rehuseoksen täydentämiseen silloin, kun tilalla on käytettävissä runsaasti hernettä tai härkäpapua, mutta ei OVR:a. Soveltuu sekä liemiruokkijalla jaettaviin seoksiin, että kuivaruokintaan.

A-Mix Binderi on hometoksiinien haitallisia vaikutuksia kontrolloiva täydennysrehu. Lisätään seoksiin silloin, kun viljoissa on hometoksiineja. Annostelu ruokkijalla muiden täydennysrehujen tapaan.

A-Liemitäysrehu 1-3
on sarja täydennysrehuja liemiruokituille lihasioille. A-Liemitäysrehut on optimoitu niiden tilojen tarpeisiin, joilla on käytettävissä OVR:a, mutta ei omaa viljaa.

 

A-Tiivisteet

A-Tiivisteet täydentävät viljaa lihasikojen ruokinnassa. Vilja-tiivisteruokinta on helppo ja suoraviivainen tapa toteuttaa lihasikojen ruokinta. Asiatuntijamme laativat tilalla kulloinkin käytettävissä olevien rehukomponenttien koostumuksen huomioivat ruokintasuunnitelmat. Näin rakennetaan paras ruokintasuunnitelma ja tilaviljasta saadaan paras hyöty.

A-Kasvutiiviste
A-Kasvutiivisteellä vilja täydennetään kasvattavaksi rehuseokseksi. Soveltuu valkuais-, aminohappo-, kivennäis-, hivenaine- ja vitamiinitäydennykseksi kaikkiin lihasikojen rehuseoksiin.

A-Energiatiiviste
A-Energiatiiviste sisältää runsaasti energiaa. A-Energiatiivisteellä voidaan nostaa rehun energiaväkevyyttä alkukasvatusvaiheessa, jolloin rehun täyttävyys saattaa rajoitta lihasian syöntiä ja kasvua.

A-Sikakivennäinen
Sikojen kivennäisrehu, jolla voidaan tarvittaessa nostaa rehuseoksen kivennäis-, hivenaine- ja vitamiinipitoisuutta.

 

A-Kasvutäysrehut

A-Kasvutäysrehut on täydellinen täysrehusarja lihasian kaikkiin kasvatusvaiheisiin. Kasvutäysrehujen kasvatuskyky perustuu laadukkaaseen kotimaiseen viljaan, jota Kasvutäysrehusta on iso osa, 80-90 %. Rehujen täydennykset on tehty sian kasvuvaiheiden mukaan. A-Kasvutäysrehuilla voidaan optimoida sekä kasvunopeus että ruhon laatu.

Täysrehu Kokoluokka
A-Kasvu TR1 alle 50 kg painoisille
A-Kasvu TR2 yli 50 kg painoisille
A-Kasvu TR3 yli 80 kg painoisille