Vasikoiden ruokinta

Vasikoiden ruokinta

Tavoitteena terve ja kasvava vasikka

Maitorotuisten vasikoiden ruokinta

Maittavien ensirehujen avulla pikkuvasikat oppivat nauttimaan syömisestä ja kehittyvät nopeammin kunnon märehtijöiksi. Myymiemme juomarehujen koostumus on optimoitu tukemaan vasikan kehittymistä märehtijäksi. Rehujen raaka-aineet ovat hyvin sulavia ja imeytyviä, mutta eivät aiheuta vasikalle kylläisyyden tunnetta. Vasikka oppii syömään karkearehua ja väkirehua mahdollisimman aikaisin, jolloin märehtijäksi kehittyminen nopeutuu.

Pihvivasikoiden ruokinta

Pihvivasikan tärkeintä ravintoa on emon maito. Siksi emolehmän ruokinnasta ja maidontuottokyvystä huolehtiminen on olennainen osa pihvivasikan hyvää hoitoa. Vasikoiden lisärehun ensisijaisena tarkoituksena on totuttaa vasikat vieroituksen jälkeisiin rehuihin. Lisärehun antaminen aloitetaan viimeistään loppukesällä, kun laidunrehun ruokinnallinen arvo ja samalla emojen maitotuotos laskee. Emolehmien vasikat oppivat syömään väkirehua suhteellisen hitaasti, joten riittävän aikainen aloitus on hyväksi. Ruokintapaikka rakennetaan sellaiseksi, että emolehmien ja siitossonnin pääsy sinne estetään. Tähän on tarjolla valmiita ruokintalaitteita laitumelle ja aukollisia karsina- aitoja syksyllä syntyneille vasikoille pihattoon. Vasikoille on mahdollista antaa myös karkearehua tai päästää ne viereiselle lohkolle syömään ennen emoja. Lisäruokittujen vasikoiden emot ovat paremmassa kunnossa vieroitusvaiheessa ja vasikat painavampia. Lisäruokinnalla tasoitetaan vasikoiden välisiä, emoista johtuvia painoeroja.

Vasikasta hyväksi lypsylehmäksi

Maitotilalle uudistukseen jäävien lehmävasikoiden kasvatuksen tärkein tavoite on tehdä vasikasta kestävä ja hyvin tuottava lypsylehmä. Vasikan tuleva käyttötarkoitus tulee huomioida ruokinnassa noin 6-8 kuukauden iästä eteenpäin. Vasikka kannattaa kasvattaa poikimaikään tehokkaasti, eläimen kehittyminen ja kestävyys huomioiden. Huolellinen vasikoiden hoito ja ruokinta alkukasvatuksessa kantaa pitkälle.